PROFILE

TOEGEPASTE KUNST VOOR EIGENTIJDSE OPDRACHTGEVERS

 

Studio Giftig is gespecialiseerd in het maken van muurschilderingen en illustraties. Onze expertise slaat een brug van grafisch en illustratief werk naar de realistische schilderkunst, wat een breed scala aan mogelijkheden biedt voor zeer uiteenlopende toepassingen. In een tijd waarin visuele communicatie steeds meer vraagt om een unieke en persoonlijke benadering bieden wij onze klanten de mogelijkheid tot een exclusief beeld.

 

Omdat wij al onze muurschilderingen zelf ontwerpen en uitvoeren, is ieder werk uniek en afgestemd op een specifieke situatie voor een breed scala aan opdrachtgevers, als; architectenbureaus, diverse horeca toepassingen, gemeenten en overheidsinstellingen, hotels, pop-podia, festivals, woning coöperaties en zeer diverse merken.

 

Hierdoor is voor ons ieder project uniek en hechten wij veel waarden aan het vertrouwen van onze opdrachtgevers welke wij graag met u delen onder onze referenties. Dit vertrouwen vraagt om inzicht in de wensen van een klant, om zo te komen tot het best passende eindresultaat met het gewenste effect. Om het bovenstaande te bevestigen laten wij graag ons portfolio voor ons spreken.

 

HET VERHAAL ACHTER STUDIO GIFTIG

 

Studio Giftig is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Niels van Swaemen en Kaspar van Leek. Na het afronden van de kunstacademie en enkele jaren werkervaring als ontwerper binnen een grafische studio besloten zij in 2007 hun krachten te bundelen onder de vlag van Studio Giftig.

 

Vanuit een jarenlange ervaring met graffiti die eind jaren negentig startte, ontstond het verlangen om los te komen van de traditionele graffiti en te werken aan een eigen beeldtaal. Wat zich heeft gemanifesteerd in een kunstvorm toegepast op muurschilderingen met een grafisch/fotorealistische inslag.

 

APPLIED ARTS FOR CONTEMPORARY COMMISSIONERS

 

Studio Giftig is specialized in making murals and illustrations. Our expertise lays in the contrast between our graphic and illustrative style versus the photorealistic way of painting, or the combination of both. These examples make for lots of opportunities.

 

Since we live in an age in which visual communication asks for a more unique and personal touch, that is exactly what we offer our customers. We offer exclusive creations for specific environments or applications.

 

We design and produce all of our murals ourselves and adjust them to the specifics of a certain location, which makes the work unique. This for a broad range of commissioners such as: architectural firms, hotels, music venues, festivals, housing associations and a wide variety of brands.

 

We highly value the trust of our commissioners, and as proof of our uniqueness, we would like to share our referees with you. We gained this trust by being aware of the needs of our customers. We adjust the end-result to the demands of our client, in order to get the right identity. In this way we make sure that the desired effect on the specific area will be fulfilled. We would like to give our portfolio the last say in this.

 

THE STORY BEHIND STUDIO GIFTIG

 

Studio Giftig arose by the partnership between Niels van Swaemen and Kaspar van Leek. By the years of experience that started to develop since the nineties, during this period the desire to develop a distinctive personal style different from traditional graffiti. This is manifested in a form of art that is applied on murals with a graphic/photorealistic twist.

 

After graduation from the art academy and a few years of work-experience as a designer within graphic studios, we decided to work together in 2007, calling ourselves Studio Giftig. Ever since we have done a dozen of projects for a wide range of commissioners.