Studio Giftig staat voor unieke muurschilderingen en illustraties, gespecialiseerd in grafisch/fotorealistische toegepaste schilderingen
voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers.

Studio Giftig stands for unique murals and illustrations, specialized in graphic/photo-realistic applied paintings for a wide range of clients.